ett gäng av gamla och nuvarande taggade medlemmar i unga på landsbygden .

ett gäng av gamla och nuvarande taggade medlemmar i unga på landsbygden .

Välkommen på årsmöte!

Kallelse och dagordning till Unga på landsbygdens årsmöte

Den 13/4 2019 är det dags för Unga på landsbygdens årsmöte. Mötet kommer att hållas digitalt via Zoom kl.10.00-12.00.

Zoomlänk till mötet: https://zoom.us/j/544360034

Alla medlemmar är välkomna att delta på årsmötet!

Dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om mötets utlysande

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av en protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet

6. Verksamhets- och ekonomisk berättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av medlemsavgift

10. Fastställande av arvoden och ersättningar

11. Val av ordförande för en tid av ett år

12. Val av övriga styrelseledamöter enligt §5 i stadgarna

13. Val av en revisor

14. Val av valberedning och sammankallande för denna

15. Ändring av stadgar

16. Behandling av inkomna motioner

17. Behandling av propositioner

18. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk karaktär får inte avgöras om de inte finns med på dagordningen för mötet.

Varmt välkomna,

Styrelsen genom Lovisa Neikter, Ordförande Unga på landsbygden 2018/19

Nya perspektiv på den urbana normen

Nya perspektiv på den urbana normen

Grattis Kuttainen  

Sveriges grymmaste håla 2018!

Kuttainen ligger i allra nordligaste Sverige vid svensk-finska gränsen i Kiruna kommun. Linnea Kero som nominerat byn tog emot priset och höll ett bejublat tacktal som hon avslutade med orden:

"Nu är jag ung på landsbygden men sen kommer jag bli gammal på landsbygden, för jag flyttar inte!"

Här är Linneas fina motivering som gav dem priset:

"Längst upp i karga, kalla nord
Finns min historia, skriven med varma ord
Finns hopp och galenskap och fest
Finns att möta varann, för ingen är gäst
I Kuttainen växer företag fram
Butiker, turism, får och lamm
Egen skola, massa ungar
20 mil till stan är inget som betungar
Oavsett vartifrån, oavsett vem
Det är hit man kommer när man kommer hem."

Nu får Mellerud sällskap i gänget av grymma hålor och vi hoppas såklart att vi får fortsätta dela ut det här priset för det finns så många kvar!

Vi i Unga på landsbygden, Leaders ungdomscoacher, Hela Sverige ska leva, Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling och Vi Unga delade ut priset.

Läs artikeln från Sameradion och SVT Sápmi: Kuttainen utsedd till Sveriges grymmaste håla

 

Kultur-kupp på Landsbygdsriksdagen 2018.

Vi lanserade vårt kulturmanifest för Sveriges landsbygder i en toa-kupp på Fjällräven Centers alla toaletter! Läs manifestet i sin helhet här eller läs och lyssna på någon av de artiklar som uppmärksammade kuppen:

 SVT Västernorrland: Kulturell toalettkupp på landsbygdsriksdagen

P4 Västernorrland: Ungas kultur viktig - budskap till Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik

Tidningen Land: Toaletten bästa platsen för kulturmanifest

 

Välkommen med i gänget.

Vill du vara med och utmana den urbana normen tillsammans med andra unga? Bli inbjuden till peppiga nätverksträffar och träffa andra som brinner för Sveriges alla landsbygder? Hur bra?! Så se till att säkra medlemsskap för 2018 NU via www.ungapålandsbygden.se/bli-medlem!

Det kostar 50 kronor att bli medlem och alla som vill utmana den urbana normen får vara med! Vi har alltså ingen åldersgräns, utan om du vill stötta och vara med i arbetet för att utmana den urbana normen, förändra attityder och underlätta ungas organisering så är du välkommen att vara med! 

Om du vill engagera dig mer i föreningens arbete så får du gärna skriva till oss på vår facebooksida Unga på landsbygden eller mejla till info.ungapalandsbygden@gmail.com!