Under 2015 drev vi ett projekt tillsammans med Hela Sverige ska leva som vi kallade #ungapålandsbygden organiserar sig mot storstadsnormen. Här och på övriga sidor under fliken "Vi har gjort" kan du läsa mer om syftet med projektet och vad vi gjorde. 

På landsbygder i hela landet finns många unga lokala utvecklare som ofta är ganska ensamma i sin åldersgrupp. De kan ha svårare att hitta likasinnade i samma ålder att engagera sig med. Trots detta och trots den negativa bild av landsbygder som ofta visas i medier finns det många unga som väljer att bo på landsbygden och organiserar sig lokalt för att förbättra sina förutsättningar att göra det. Genom att stärka dessa personers förutsättningar att få inflytande och organisera sig vill vi bidra med detta projekt. Projektet är finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Projektet ska planera och genomföra en turné till minst 10 festivaler och lokala initiativ för att få kontakt med fler lokala utvecklare runt om i landet. På turnén används workshops med kulturella uttryck som interaktiv konst och film för att starta ett samtal om hur det är att vara ung på landsbygden. Fyra nätverksträffar för unga lokala utvecklare ska planeras och genomföras. Träffarna arrangeras av lokala utvecklare och genomförs på orter som är med i projektet. På och mellan dessa träffar ska projektet kompetensutveckla och stötta minst 100 unga personer som driver initiativ för att utveckla sina orter. Detta görs bland annat genom att andra lokala utvecklare i olika åldrar fungerar som mentorer för projektdeltagarna. Debattartiklar ska publiceras för att lyfta hur ungas förutsättningar att organisera sig lokalt på landsbygder kan förbättras. Tio korta filmer med unika berättelser av unga lokala utvecklare ska också produceras.

Nyfiken på att få veta mer? 29 september 2015 sände Verkligheten i P3 ett program om projektet och storstadsnormen. Du hittar det på deras hemsida (länk).