For an English version, see below. 

Välkommen till ett projekt som genom konst utmanar och belyser den urbana normen och vidgar bilden av vad landsbygd är och kan vara.

Under våren 2017 skapades en gemensam utställning som åkte på sommarturné och utmanade den urbana normen. Med olika konstnärliga uttryck undersökte de utvalda konstnärerna och övriga involverade i projektet, tillsammans, relationen mellan olika platser och hur de laddas med olika betydelse och makt. Vad är centrum och vad är utkant? Varifrån riktas blicken och vad hamnar i periferin av synfältet? Har platsen betydelse för vilka vi kan vara och hur vi formas? I utställningen tog vi oss an, utmanade och belyste den urbana normen. Syftet var att väcka tankar och samtal kring frågan på de platser som utställningen besökte. Vad ser du?

Utställningen var en del i projektet Ung kultur utmanar den urbana normen som finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse och drivs av Föreningen Ung på landsbygden, Hela Sverige ska leva, Riksteatern och Förbundet Vi Unga, som nu är avslutat. Intervjuer med deltagande konstnärer finns under fliken Konstnärerna här på hemsidan. Bilder och filmer från projektet finns på vår facebooksida Unga på landsbygden och på vårt instagramkonto @ungapålandsbygden

Nu har vi valt åtta kulturutövare som får möjligheten att tolka den urbana normen i vår utställning. We have chosen eight artists who will interpret the urban norm in our exhibition.

Nu har vi valt åtta kulturutövare som får möjligheten att tolka den urbana normen i vår utställning.
We have chosen eight artists who will interpret the urban norm in our exhibition.


Rural artists challenging the urban norm

Welcome to a project where we challenge and shed light on the urban norm and widen the perception of what rurality is and can be.

During spring 2017 we will create an exhibition that will go on a summer tour in order to challenge the urban norm. With different artistic expressions, five artists will examine the relation between different places and how they are loaded with different meanings and expressions of power. What is center and what is periphery? Where is the origin of the gaze and what direction does it take? What role does place play when it comes to who we are, who we can be and how we are shaped? In the exhibition we take on the challenge of scrutinizing the urban norm with the objective of provoking thoughts and discussions on the places the tour visits. What do you see?

The exhibition is a part of the project Ung kultur utmanar den urbana normen (Young culture challenges the urban norm) financed by Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Behind the project are the organisations Föreningen Ung på landsbygd, Hela Sverige ska leva, Riksteatern and Förbundet Vi Unga.