Om Unga på landsbygden

Unga på landsbygden är en ideell förening för alla som vill utmana den urbana normen, förändra attityder och underlätta för ungas organisering. Arbetet vi gör drivs framåt av, med och för främst unga som bor och verkar på landsbygden och i samarbete med andra föreningar, grupper och personer. 

Vill du bli medlem? Fyll i formuläret på den här länken!

Det här får du som medlem:
> Nätverk och utbyte med andra som är engagerade
> Möjlighet att starta lokalförening att utgå ifrån på sin plats
> Möjlighet till utbildning, stöttning och bollplank
> Erfarenhetsutbyte kring projekt och föreningsarbete.
> Inbjudan till nätverksträffar, årsmöten och pepp-helger!


Facebook: Unga på landsbygden
Instagram: @ungapalandsbygden
info.ungapalandsbygden@gmail.com

 

Tryckmaterial 


Här hittar ni profilmaterial i jpgformat som ni gärna får använda för att sprida information om vårt arbete. Vill ni ha vektoriserade versioner av logotyp och banner kan ni klicka på följande länkar

Logotyp

Banner