Turismen är grädden på moset

Turismen är grädden på moset

Bra mat ska självklart kosta och bönderna måste få betalt för sina varor, inte minst om vi vill ha några matproducenter i framtiden. Turismen är viktig och mathantverk har enorma potentialer. Men matlandet måste bygga på en lokal bas. Det viktiga är att vardagskonsumenter och den offentliga sektorn kan äta lokalt - turismen bör vara grädden på moset.

Read More

Dyrare mat minskar matsvinn?

Dyrare mat minskar matsvinn?

En tredjedel av all matproduktion går förlorad i världen, och värst är det i Europa, Nordamerika och Oceanien. Något som både är positivt och negativt är bäst före-datum. Det är bra för konsumenten, som kn handla en fräsch produkt. Det negativa är dock att en del inte vill äta en produkt där datumet gått ut, även om det inte är något fel på den.

Read More

Dagens lata ungdomar?

Dagens lata ungdomar?

LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) hade bjudit in forskare och politiker till ett seminarium de anordnade innan deras årliga mingel. Seminariet inleddes med att LSU vill bidra till en faktaspridning och betonade vikten av att använda forskning i sitt arbete med unga. ”Ungas engagemang: hur ser det ut idag? Vilka utmaningar finns? Vad betyder den nya ungdomspolitiken?” var ämnet som diskuterades.

Read More

Kommuner, ni kan bättre!

Kommuner, ni kan bättre!

”Hur kan kommunen arbeta med ungdomars inflytande?”. Här beskrivs fyra metoder som kommunerna bör använda sig av för att nå ut till ungdomar: 1) Sprida kunskap, 2) Ge resurser, 3) Spara tid, 4) Skapa rum. Dessa fyra metoder är tre viktiga delar i arbetet kring unga på landsbygden och dess möjlighet för att påverka politiken.

Read More

Ålderdomligt raljerande om unga

Ålderdomligt raljerande om unga

Svensk handels seminarium ”Höjd ungdomsskatt och bristande utbildning – hur påverkar det handeln som jobbmotor för unga?” riskerar att bli dagens flopp. I två olika paneler diskuterades ungas förutsättningar inom handeln. Ingen av panelerna innehöll några unga.

Read More

Hur stoppar vi normaliseringen av rasismen?

Hur stoppar vi normaliseringen av rasismen?

Antirasism är en kunskap och något som måste praktiseras aktivt, det är mer än en åsikt. För att nå kunskapen behövs det att man ser historien och kan dra paralleller till dagens strukturella rasism. Det är svårt att förmå de som sitter på makten att ändra något av sig själva då de inte missgynnas av den rådande strukturen.

Read More

Hela Sverige ska leva på Almedalen med #ungapålandsbygden

Hela Sverige ska leva på Almedalen med #ungapålandsbygden

Hela Sverige Ska Leva skickar sex personer till Almedalen med #ungapålandsbygden: Josefin Heed, Sofia Carlfjord, Lovisa Neikter, Malin Ohlsson, Sofie Skalstad och Sara Nilsson. Vi kommer uppdaterade bloggen löpande (tillsammans med alla de andra som åker med #ungapålandsbygden) och ni kan se fram emot rapporter från seminarier, tjusiga bilder och intressanta utmärkelser.

Read More