Mirja

Mirja Palo, 32
KONSTFORM: Ljud- och bildinstallation
GÖR: Frilansande musiker, sångerska, berättare.
BOR: Jokkmokk, fjällvärlden. 

Lyssna på Mirjas musik och läs mer om tidigare projekt på hennes hemsida.

Mirja Palo

Var finns du och vad har du för relation till den platsen? 

Jag bor i Jokkmokk och vistas långa perioder under vårvinter, sommar och höst i fjällvärlden nära norska gränsen. Detta till stor del på grund av att min sambo arbetar inom renskötseln, men även för att jag trivs där och har en personlig anknytning till området.

Vad fick dig att söka till "Ung kultur utmanar den urbana normen"? 

Min intention var att lyfta fram en händelse som jag upplevde inte fått så mycket uppmärksamhet på grund av att det skett på en till synes avlägsen och i andras ögon obetydlig plats. Detta som ytterligare ett osynliggörande av området i stort som utsatts för kolonialism på olika sätt; dels i form av en omfattande vattenkraftsexploatering. Jag ville därför ge platsen någon slags upprättelse och tyckte mitt syfte kunde passa in i ramarna för projektet.

Berätta något om ditt verk! 

Mitt verk kommer att vara en ljud och bildinstallation om platsen Oajevagge och vad som skedde när ett plan kraschade där i januari 2016.

Detta för att visa på en annan typ av berättelse än den som gavs i media. Tanken är att gestalta platsen utifrån känslor och sinnesstämningar hos de personer som dels på något sätt hade anknytning till platsen och dels var inblandade i det omfattande saneringsarbete som följde efter olyckan. Jag kommer att använda bilder, röster, musik och ljud.