Hur stoppar vi normaliseringen av rasismen?

Hur stoppar vi normaliseringen av rasismen?

Antirasism är en kunskap och något som måste praktiseras aktivt, det är mer än en åsikt. För att nå kunskapen behövs det att man ser historien och kan dra paralleller till dagens strukturella rasism. Det är svårt att förmå de som sitter på makten att ändra något av sig själva då de inte missgynnas av den rådande strukturen.

Read More