Dyrare mat minskar matsvinn?

Som agronomstudent kunde jag inte motstå ett seminarium om matsvinn, anordnat av Sida och SIANI (Swedish International Agricultural Network Initiative). En tredjedel av all matproduktion går förlorad i världen, och värst är det i Europa, Nordamerika och Oceanien. Något som både är positivt och negativt är bäst före-datum. Det är bra för konsumenten, som kan handla en fräsch produkt. Det negativa är dock att en del inte vill äta en produkt där datumet gått ut, även om det inte är något fel på den.

Problem som matsvinnet bidrar till är utsläpp av klimatgaser, onödig påverkan på yt- och grundvatten och att 30 % av jordbruksmarken odlas ”i onödan”. I Sverige bidrar vi med  28 kg slängd mat per person och år. Livsmedelsverket menade att lagstiftningen kring mat inte får vara svinndrivande, särskilt de regler som gäller större företag.

Ett annat problem är att det finns otroligt mycket information från olika experter. Det är svårt att som privatperson veta vem man ska lyssna på. En del forskning är inte oberoende och utgår från vissa dieter. Att lagra mat bättre ger också mindre svinn innan maten nåt konsumenterna.

Ska mat bli dyrare? Respekterar vi maten på ett annat sätt då? Jag personligen kan se fördelar med dyrare mat, särskilt den mat som importeras till Sverige. Seminariet var engagerande och hade kompetenta experter, ett av veckans bästa.

Malin Ohlsson