Dagens lata ungdomar?

LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) hade bjudit in forskare och politiker till ett seminarium de anordnade innan deras årliga mingel. Seminariet inleddes med att LSU vill bidra till en faktaspridning och betonade vikten av att använda forskning i sitt arbete med unga. ”Ungas engagemang: hur ser det ut idag? Vilka utmaningar finns? Vad betyder den nya ungdomspolitiken?” var ämnet som diskuterades.

Forskarna Johan von Essen och Lars Svedberg berättade att de som är mest engagerade ideellt är ”unga medelålders”, exempelvis heltidsstudenter eller barnfamiljer. Att unga idag inte skulle vara engagerade är en myt som oftast sprids av äldre, men forskarna visade enkelt att den inte stämmer. Unga är heller inte bara engagerade på nätet. Endast en tolftedel av de som har ideellt engagemang har allt sitt engagemang på nätet.

Efter forskarnas lite för långa anförande kom sedan två politiker upp. En alldeles för lång diskussion om hur myndigheter arbetar med ungdomsperspektivet tog där sin början. Upplägget på det två timmar långa seminariet gjorde det inte så intressant. Jag är lite besviken då LSU själva påtalat att unga måste få ta mer plats och bli lyssnade på. Givetvis är det viktigt med expertkunskap men experterna måste kunna engagera.

Malin Ohlsson