Malins summering av Almedalen

Igår kom jag hem till Uppsala igen efter en lång och intensiv vecka i Almedalen. Här är några sammanfattande intryck. 

Visby

Visby

Höjdpunkter

Seminariet ”När statsvetarna ställer frågorna” ordnat av Statsvetenskapliga förbundet var enligt mitt tycke det mest intressanta seminariet, och var dessutom välplanerat och professionellt. Forskare gav några korta anförande kring ämnen som är högaktuella inför valet. Hur fungerar taktikröstning för etablerade och mindre etablerade partier? Vad innebär begreppen ”insider” och ”outsider” och hur påverkar det röstningen? Varför röstar fler män på högerradikala partier? Varför röstar människor ibland på korrupta politiker?

Några kortfattade slutsatser från seminariet var:
- Outsiders (exempelvis arbetslösa) radikaliseras när politiken riktar sig till insiders, vilket kan sägas vara fallet idag.
- Ett oetablerat parti, exempelvis FI, gynnas av ett opinionsläge över 4%-spärren, medan ett redan etablerat parti som KD gynnas av att ligga strax under 4%-spärren.
- Att män röstar mer högerradikalt, trots att män och kvinnor inte skiljer sig åt i att hålla med det högerradikala partiet, beror på att män inte är lika känsliga för den stigmatisering som ofta omger ett högerradikalt parti. Stigma påverkas mycket av media.
- Media kan även, direkt eller indirekt, påverka människor att rösta på korrupta politiker, om det verkar som om politikern i fråga ändå gör sitt jobb på ett bra sätt och jobbar för ett gott ändamål.

Andra höjdpunkter i veckan har varit glass i hamnen, som har varit väldigt välbehövligt i värmen, och såklart alla människor jag träffat. Allt från gänget i #ungapålandsbygden till gymnasieklasskompisar och kända personer som jag ser upp till.

Maja och Elin från Sixten Upplandsbygd som jag hängt med hela veckan. 

Maja och Elin från Sixten Upplandsbygd som jag hängt med hela veckan. 

Roligast

Vår kampanj att fota människor som ville krossa #storstadsnORMEN (obs! kul ordvits!) gav upphov till många skratt och nyfikna blickar från Almedalsbesökare. Ormen blev också en ingång till samtal kring landsbygden. Kolla in #storstadsnORMEN i sociala medier!

Niklas och jag med #storstadsnORMEN

Niklas och jag med #storstadsnORMEN

Elin och jag träffade IOGT-NTO med #storstadsnORMEN. De ordvitsade också med ett djur, #alkoholstör! 

Elin och jag träffade IOGT-NTO med #storstadsnORMEN. De ordvitsade också med ett djur, #alkoholstör! 

Veckans roligaste fest var ”Crip is hip” som Normaldemokraterna och Utopia anordnade i Visby Glasblåseri. Fokus låg på tillgänglighet, och Bianca och Tiffany Kronlöf uppträdde.

Sara och jag fick träffa Bianca och Tiffany med #storstadsnORMEN

Sara och jag fick träffa Bianca och Tiffany med #storstadsnORMEN

Sämst

Att utse veckans sämsta grej är enkelt: nazisternas närvaro. Svenskarnas Parti har gjort att många känt sig otrygga och även hotade. Almedalens rykte som Sveriges största demokratiska mötesplats känns inte längre lika självklart när evenemanget har nazister på plats, som inte respekterar allas lika värde.

 

Om att representera unga

På ett seminarium med Non-smoking generation definierades unga som personer upp till 25 år i Sverige. Då jag är 26 år är jag alltså inte ung längre men har ändå haft i uppdrag att vara på Almedalen som representant för #ungapålandsbygden. Frågan om unga är dock egentligen inte en egen fråga vid sidan av exempelvis entreprenörskap, landsbygd eller engagemang. Ungas deltagande är en demokratifråga! I samhället ska allas kunskaper tas tillvara och alla ska kunna vara representerade. Trots att det är teoretiskt möjligt att få till saknas ofta ung representation, precis som kvinnor eller rasifierade ibland saknas. Därför måste frågan om ungas möjlighet att ha inflytande och makt ibland lyftas separat. Ungas engagemang och påverkan måste komma från unga själva, därför är mitt uppdrag att lyfta fram de personer som är yngre än jag själv. 

Niklas från #ungapålandsbygden deltar i att spontant ersätta den ordinarie panelen, bestående enbart av vuxna, med unga under ett seminarium om ungas engagemang. Äkta engagemang från unga själva! 

Niklas från #ungapålandsbygden deltar i att spontant ersätta den ordinarie panelen, bestående enbart av vuxna, med unga under ett seminarium om ungas engagemang. Äkta engagemang från unga själva! 


/Malin Ohlsson