Ålderdomligt raljerande om unga

Svensk handels seminarium ”Höjd ungdomsskatt och bristande utbildning – hur påverkar det handeln som jobbmotor för unga?” riskerar att bli dagens flopp. I två olika paneler diskuterades ungas förutsättningar inom handeln. Ingen av panelerna innehöll några unga. Enligt Svensk handel berodde det på att unga jobbar och inte kunde följa med till Almedalen. Istället visades en kort film med unga som jobbade på Ullared. Vi blev besvikna över bristen på ung representation och raljerandet kring att unga kan komma i tid (seminariet var en kvart försenat), skämt om att unga skulle klippa sig och skaffa ett jobb och att den yngre generationen är bortskämd och förstörd. Få i publiken var unga så mytspridningen och fördomarna blev oemotsagda. Det fanns dock möjligheter eftersom det saknades möjligheter för publiken att ställa frågor. 

Det är för oss en självklarhet att om ett seminarium har ett uttalat ungdomstema så ska unga finnas på plats. Vi anser att Svensk Handel, som är organisation, enkelt hade kunnat hitta unga om de hade ansträngt sig tillräckligt.

Malin Ohlsson och Niklas Björkegren