Reflektion om kilometerskatt

På dagens morgonseminarium behandlades "Kilometerskatt - för och nackdelar" av Karin Svensson (MP), Ulf Berg (M) och Christer Segersteen, styrelseordförande Södra. Debattörerna diskuterade beskattning av lastbilsutsläpp som ska användas till att reparera vägar som tunga lastbilar sliter ut samtidigt som lastbilarna ersätts av andra färdmedel, som tåg och båt. Syftet med kilometerskatten är att transportera varor på ett klimatsmart sätt. Nackdelarna är att skogsindustrin blir lidande då avståndet för att transportera virke mellan skog och sågverk är för kort för att transporteras med tåg eller båt. Detta leder till en högre kostnad för skogsindustrin vars sågverk eller entreprenörer ofta har sina verksamheter på landsbygden. För att främja landsbygdens företagsklimat är inte en beskattning av transportmedel rimlig då det leder till högre kostnader för verksamheterna, främst är det småföretagen som driver sina skogsföretag på landsbygden som blir lidande och som kan leda till nedskärningar av arbetare. Ur ett perspektiv som främjar att landsbygden ska leva drar vi slutsatsen att företag och dess verksamhet ska kunna leva och utvecklas utan att beskattningar tynger snarare än gör gott. 

Då är frågan, ska vi verkligen offra vår landsbygds företagsklimat för att införa kilometerskatt för lastbilar? 

Josefin Karlsson och Fanny Nilsson