Kommuner, ni kan bättre!

Kommuner, ni kan bättre!

”Hur kan kommunen arbeta med ungdomars inflytande?”. Här beskrivs fyra metoder som kommunerna bör använda sig av för att nå ut till ungdomar: 1) Sprida kunskap, 2) Ge resurser, 3) Spara tid, 4) Skapa rum. Dessa fyra metoder är tre viktiga delar i arbetet kring unga på landsbygden och dess möjlighet för att påverka politiken.

Read More

Att prata MED istället för OM

Att prata MED istället för OM

"Att prata MED unga istället för OM " är något som vi jobbar stenhårt för att förmedla här under Almedalsveckan. Det låter så klyschigt och enkelt, men sanningen är att många seminarier som handlar om unga inte har en enda ung deltagare med. Detta är förstås ett problem, men vi väljer givetvis att se lösningar istället för problem.

Read More