Ålderdomligt raljerande om unga

Ålderdomligt raljerande om unga

Svensk handels seminarium ”Höjd ungdomsskatt och bristande utbildning – hur påverkar det handeln som jobbmotor för unga?” riskerar att bli dagens flopp. I två olika paneler diskuterades ungas förutsättningar inom handeln. Ingen av panelerna innehöll några unga.

Read More

Hur stoppar vi normaliseringen av rasismen?

Hur stoppar vi normaliseringen av rasismen?

Antirasism är en kunskap och något som måste praktiseras aktivt, det är mer än en åsikt. För att nå kunskapen behövs det att man ser historien och kan dra paralleller till dagens strukturella rasism. Det är svårt att förmå de som sitter på makten att ändra något av sig själva då de inte missgynnas av den rådande strukturen.

Read More

Hela Sverige ska leva på Almedalen med #ungapålandsbygden

Hela Sverige ska leva på Almedalen med #ungapålandsbygden

Hela Sverige Ska Leva skickar sex personer till Almedalen med #ungapålandsbygden: Josefin Heed, Sofia Carlfjord, Lovisa Neikter, Malin Ohlsson, Sofie Skalstad och Sara Nilsson. Vi kommer uppdaterade bloggen löpande (tillsammans med alla de andra som åker med #ungapålandsbygden) och ni kan se fram emot rapporter från seminarier, tjusiga bilder och intressanta utmärkelser.

Read More